Регіональні системи захисту прав людини

Система Африканського Союзу

I. Вступ🔗

Сексуальне насильство має жахливі наслідки, як фізичні, так і психологічні, для потерпілих, їхніх близьких, свідків та суспільства. Аби ефективно побороти таку пошесть, необхідно об’єднати всю нашу міць та заповзятливість; та як би там не було – основна відповідальність лежить на державах.

Люсі Асуагбор, Спеціальна Доповідачка з питань Прав Жінок в Африці1

Африканський Союз (АС) – це континентальна організація із 55-ти держав-учасниць, яких складають країни Африканського континенту. Раніше відомий як Організація африканської єдності, АС “керується власним баченням “Інтегрованої, процвітаючої та мирної Африки, якою керують власні громадяни(-ки), і яка представляє динамічну силу на світовій арені“. У межах АС кілька органів займаються судовими та правовими питаннями, а також питаннями прав людини.2 У цьому підрозділі ми зосередимося на основних із них: Африканській комісії з прав людини і народів (АКПЛН) та Африканському суді з прав людини і народів (АСЛН).

Створена відповідно до Африканської хартії прав людини і народів (центрального елементу захисту прав людини в АС),3 Комісія здійснює моніторинг за виконанням державами своїх зобов’язань у сфері дотримання прав людини в рамках системи АС.

Створений відповідно до Протоколу до Африканської хартії прав людини і народів про заснування Африканського суду з прав людини і народів (“Протокол про Африканський суд”), мандат Суду доповнює мандат Комісії. Висновки Суду, на відміну від висновків Комісії, є обов’язковими для сторін у справі.4

Примітка для читачів(-ок)
Про авторитет і питання обов'язковості роботи Комісії та Суду, а також про заходи, які Комісія та Суд можуть вживати для забезпечення виконання державами своїх зобов'язань у сфері прав людини, див. розділ "Ратифікація та виконання договорів", підрозділ "Система Африканського Союзу".

І.1 Сексуальне насильство в африканській системі🔗

Комісія визнала, що сексуальне насильство є “однією з основних форм порушення прав людини, яка стала розповсюдженою під час конфліктних і кризових ситуацій на континенті, і від якої зазвичай потерпають жінки”.5 Що не менш важливо, Комісія наголосила, що сексуальне насильство заборонено ”незалежно від статі чи гендеру потерпілої особи і кривдника, та від відносин між ними”.6

Більше того, Комісія підкреслила, що сексуальне насильство не обмежується фізичним насильством, і що на додаток до дій, які вже охоплені Римським статутом і доповіддю Генерального секретаря ООН,7 воно також може набувати форми сексуальних домагань, примусу до зґвалтування, замаху на зґвалтування, сексуального нападу, анальних і вагінальних тестів на незайманість, насильницьких дій щодо геніталій особи (таких як припікання, ураження електричним струмом або завдання ударів), примусової порнографії, примусового оголення, примусової мастурбації та будь-яких інших примусових дотиків, які потерпіла особа змушена здійснювати відносно себе або третьої особи, кастрації, примусового обрізання і каліцтва жіночих статевих органів та інших небезпечних махінацій,8 та погроз щодо сексуального насильства, які використовуються для тероризування групи або спільноти.9

Навіть попри те, що Хартія не містить положень, у яких прямо згадується сексуальне насильство, та все ж воно забороняється статтею 4, яка захищає життя і цілісність особи, а також статтею 5, яка:

  • Закріплює право кожної особи “на повагу до гідності, яка притаманна людині”;10
  • Захищає “фізичну та психічну цілісність особи”;11
  • Забороняє “всі форми експлуатації та приниження людської гідності”, зокрема, “рабство, работоргівлю, катування, жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види покарання та поводження”.12
Примітка для читачів(-ок)
Комісія розглядає сексуальне насильство насамперед через призму статті 5. Таким чином, усі посилання на катування та жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження і покарання в цьому підрозділі охоплюють сексуальне насильство.

Людська гідність є невід’ємним базовим правом, яким наділена кожна людина, незалежно від її розумових здібностей або інвалідності, без будь-якої дискримінації.13 Катування та жорстоке, нелюдське, або таке, що принижує гідність поводження і покарання (“жорстоке поводження”) порушують людську гідність і включають в себе “не тільки дії, які призводять до серйозних фізичних або психологічних страждань”, але й ті, що принижують особу чи змушують її діяти проти своєї волі чи совісті.14

І хоч зґвалтування може являти собою порушення статті 5,15 та все ж немає чітких критеріїв для з’ясування, коли ж саме сексуальне насильство може становити катування або жорстоке поводження. Комісія ж дійшла висновку, що держави повинні тлумачити заборону катувань і жорстокого поводження так широко, як це можливо, “аби охопити якомога ширший спектр фізичних і психічних зловживань”.16

Чи підпадає діяння під дію статті 5 – “залежить від усіх обставин справи, таких як: тривалість поводження, його фізичний або психічний вплив, а в деяких випадках – стать, вік і стан здоров’я потерпілої особи”.17 Катування, як більш суворий вид жорстокого поводження, є умисним і систематичним заподіянням фізичного або психологічного болю і страждань із метою покарання, залякування або збору інформації. Метою катування є “контроль над населенням шляхом знищення окремих осіб, їхніх лідерів(-ок) і залякування цілих громад”.18

У справі “Єгипетська ініціатива за особисті права (ЄІОП) та ІНТЕРРАЙТС проти Арабської Республіки ЄгипетКомісія постановила, що різні агресивні дії сексуального характеру, такі як зривання одягу з жінок, торкання їхніх “інтимних частин” та паплюження їх образливими іменами – у сукупності становлять фізичну та емоційну травму і мають фізичні та психічні наслідки, відповідно.19 Аналізуючи рівень страждань, спричинених такими діями, Комісія зазначила, що вони були достатньо суворими, щоб встановити нелюдське та таке, що принижує гідність поводження, і, таким чином, порушити статтю 5.20

Згідно з Протоколом Мапуту, сексуальне насильство забороняється як форма насильства над жінками.21

I.2 Існування зв’язку між сексуальним насильством і конфліктом🔗

Наявність зв’язку між сексуальним насильством і конфліктом не є обов’язковою для отримання захисту в рамках африканської системи. 22

Комісія, однак, зазначила, що наявність конфлікту ж повинна викликати підозру: “потерпілі від сексуального насильства особи не можуть дати свою згоду в умовах загального насильства і масових звірств, у яких вчиняються міжнародні злочини”. Як наслідок, згода не повинна презюмуватися у випадках СНПК. 23

Більше того, про конфлікт тут йдеться в значно ширшому розумінні, аніж у МГП. Комісія описала конфлікт як такий, що охоплює “насильницькі та тривалі політичні та/або соціальні суперечки”, а також включає інші кризові ситуації, які не є збройним конфліктом, – “такі, як умови значної нестабільності або насильства, що не супроводжується застосуванням організованих збройних сил”.24 Оскільки Хартія не містить застереження про відступ (від її положень), держави не можуть використовувати конфлікти, надзвичайні ситуації або особливі обставини для виправдання “обмеження прав і свобод, закріплених у Хартії”.25

Протокол Мапуту подібно визнає, що сексуальне насильство може виникнути як у мирний час, так і під час збройного конфлікту. Відповідно до Протоколу, насильство над жінками складається з “усіх дій, вчинених проти жінок, які завдають або можуть завдати їм фізичної, сексуальної, психологічної та економічної шкоди, включаючи погрозу вчинення таких дій”, “у приватному чи публічному житті, в мирний час і під час збройних конфліктів або війни”.26 Таким чином, насильство щодо жінок прямо охоплює СНПК.

I.3 Хто є потерпілою особою?🔗

Особа є потерпілою “незалежно від того, чи було встановлено, затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності або засуджено особу, яка вчинила порушення, а також незалежно від будь-яких родинних чи інших відносин між особою, яка вчинила порушення, та потерпілою від нього особою”. Поняття “потерпіла особа” також включає постраждалих близьких родичів(-ок), “осіб, під опікою яких перебуває потерпіла особа” або утриманців(-ок) потерпілої/-го, особливо дітей, народжених в результаті зґвалтування,27 а так само й осіб, які зазнали шкоди, надаючи допомогу потерпілим або запобігаючи віктимізації.28

Будь-яка особа, незалежно від її гендеру, може стати потерпілою від сексуального і гендерно зумовленого насильства. І хоча сексуальне і гендерно зумовлене насильство переважно вчиняється щодо жінок та дівчат – акти сексуального насильства щодо чоловіків та хлопців, осіб з психосоціальними порушеннями, лесбійок, геїв, бісексуалів(-ок), тренсгендерів(-ок) та інтерсексуалів(-ок) викликають однакову стурбованість.29

II. Нормативно-правова база🔗

III. Зобов’язання за Африканською хартією прав людини і народів🔗

Запобігання🔗

III.1 Держави зобов’язані вжити законодавчих або інших заходів для захисту осіб від СНПК🔗

III.2 Держави повинні навчати своє населення щодо СНПК🔗

III.3 Спеціальний захист від СНПК належить особам, вразливим до дискримінації 🔗

III.4 Особливий захист від СНПК мають особи, позбавлені волі🔗

III.5 Держави повинні ратифікувати інші документи, що стосуються викорінення СНПК🔗

III.6 Держави повинні заохочувати та підтримувати співпрацю з міжнародними механізмами щодо припинення СНПК🔗

Правосуддя та підзвітність🔗

III.7 Держави зобов’язані ефективно розслідувати випадки СНПК та притягати винних до відповідальності🔗

III.8 Держави повинні забезпечити доступ до правосуддя для постраждалих/потерпілих від СНПК осіб🔗

III.9 Держави повинні захищати постраждалих/потерпілих від СНПК від подальшого насильства🔗

Гуманітарне Реагування🔗

III.10 Держави повинні надавати постраждалим/потерпілим від СНПК належну допомогу🔗

Репарації🔗

III.11 Держави повинні надавати постраждалим/потерпілим від СНПК репарації🔗

IV. Зобов’язання згідно з Протоколом до Африканської хартії з прав людини і народів щодо прав жінок в Африці (Протокол Мапуту)🔗

Запобігання🔗

IV.1 Держави повинні прийняти та впровадити належні заходи задля усунення СНПК🔗

IV.2 Держави повинні захищати жінок під час збройних конфліктів у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права🔗

IV.3 Особливий захист від СНПК надається жінкам, які перебувають під загрозою дискримінації🔗

IV.4 Держави повинні навчати своє населення проблемі СНПК🔗

IV.5 Держави повинні забезпечувати та контролювати ефективне виконання Протоколу Мапуту щодо проблем, пов’язаних із СНПК 🔗

Правосуддя та Підзвітність🔗

IV.6 Держави-учасниці повинні належним чином та ефективно карати осіб, які вчинили СНПК🔗

IV.7 Держави-учасниці повинні забезпечити постраждалих/потерпілих від СНПК осіб доступом до правосуддя🔗

Гуманітарне реагування🔗

IV.8 Держави-учасниці повинні забезпечувати сексуальні та репродуктивні права постраждалим/потерпілим від СНПК🔗

Репарації🔗

IV.9 Держави повинні надавати постраждалим/потерпілим від СНПК особам належні засоби правового захисту🔗

вмісту сторінки

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з