Міжнародне право прав людини

Регіональні системи захисту прав людини

Вступ🔗

Регіональні правозахисні організації відіграють важливу роль у просуванні, відстоюванні та захисті прав людини у певних географічних регіонах. Їхнє існування сприяє зміцненню гарантій дотримання та реалізації прав людини, підкреслюючи при цьому місцеві особливості, як-от спільну регіональну культуру, цінності, звичаї та практику.

Наразі існують три консолідовані регіональні системи захисту прав людини в Європі, Америці та Африці. Всі вони були створені під егідою багатосторонньої організації, до складу якої входять держави-учасниці з цих континентів, а саме: Ради Європи, Організації американських держав та Африканського союзу.

Залежно від кількості ратифікацій, регіональні системи захисту прав людини можуть мати юрисдикцію щодо порушень одного або декількох договорів або конвенцій. Основними договорами в регіональних системах є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини), прийнята в 1950 році, Американська конвенція з прав людини (Американська конвенція), прийнята в 1969 році, та Африканська хартія прав людини і народів (Африканська хартія), прийнята в 1981 році.

Три регіональні системи також включають конкретні договори, за допомогою яких держави-члени можуть взяти на себе ряд зобов’язань щодо насильства проти жінок, а саме: Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), Міжамериканську конвенцію про запобігання, покарання та викорінення насильства щодо жінок (Конвенція Белен-ду-Пара) та Протокол до Африканської хартії прав людини і народів про права жінок в Африці (Протокол Мапуту).

Здебільшого регіональні правозахисні інституції поважають національну юрисдикцію держав: держави несуть основну відповідальність за розслідування, переслідування та відшкодування за порушення прав людини. Функції таких інституцій обмежуються розглядом порушень договорів, скоєних державами-учасницями як суб’єктами міжнародного права.

Кожна система складається з позасудового механізму моніторингу дотримання державами-учасницями відповідних інструментів та судового органу, уповноваженого тлумачити законодавство, надавати комплексну компенсацію постраждалим, і зобов’язувати держави-учасниці виконувати висновки та рекомендації в обов’язковому порядку. Судові та позасудові механізми мають взаємодоповнюючі мандати.

Примітка для читачів(-ок)
Для більш детального огляду механізмів забезпечення дотримання прав людини, доступних в рамках регіональних систем захисту прав людини, будь ласка, зверніться до розділу "Ратифікація та забезпечення виконання договорів", підрозділу "Регіональні системи захисту прав людини".
вмісту сторінки

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з