Організація Об’єднаних Націй з питань миру та безпеки

I. Вступ🔗

Зобов’язання Ради Безпеки однозначно полягає в тому, щоб задіяти всі інструменти для того, щоб розірвати, здавалося б, нескінченні цикли сексуального насильства і безкарності.

Праміла Паттен, Спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства1

Організація Об’єднаних Націй (ООН) є міжурядовою організацією, заснованою після Другої світової війни 51-ю країною “з метою позбавлення прийдешніх поколінь від лиха війни”.2 У своїй діяльності ООН керується цілями та принципами, що містяться в її основоположному документі – Статуті ООН,3 такими як підтримання міжнародного миру та безпеки, розвиток дружніх відносин між народами, спільне вирішення міжнародних проблем та заохочення прав людини.4 Майже всі існуючі держави ратифікували Статут ООН. 5

З самого початку свого існування ООН заохочувала розвиток міжнародного права та брала участь в цьому з метою регулювання міжнародних відносин і створення “умов, за яких можуть підтримуватися справедливість і повага до зобов’язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права”.6 Вона робить це через свої головні органи, зокрема Генеральну Асамблею ООН (ГА ООН), Раду Безпеки ООН (РБ ООН), Міжнародний Суд ООН (МС ООН) та Секретаріат.

ГА ООН є головним дорадчим, нормотворчим та представницьким органом ООН. Всі держави-члени ООН представлені в ГА ООН, яка функціонує як форум для багатостороннього обговорення міжнародних питань, охоплених Статутом ООН.7

Примітка для читачів(-ок)
Наша увага до Ради Безпеки в цьому розділі зумовлена її провідною та обов'язковою роллю у визначенні наявності загрози миру або акту агресії, а також заходів, які можуть знадобитися у відповідь, згідно з розділами VI і VII Статуту ООН.

Рада, що складається з 5 постійних і 10 непостійних членів, несе головну відповідальність, згідно зі Статутом ООН, за підтримання міжнародного миру і безпеки.8 Її рішення є обов’язковими для виконання всіма членами ООН.9

Міжнародний суд ООН є головним судовим органом ООН. Його роль полягає у вирішенні, відповідно до Статуту та міжнародного права, правових спорів, переданих йому державами, та наданні консультативних висновків з правових питань, переданих йому уповноваженими органами та спеціалізованими установами ООН.10

Секретаріат складається з Генерального секретаря та співробітників(-ць) ООН, які виконують повсякденну роботу ООН відповідно до мандатів її головних органів. Генеральний секретар є символом ідей ООН і захисником інтересів усіх народів світу.11 Відповідно до Статуту ООН, Генеральний секретар уповноважений доводити до відома Ради будь-яке питання, що може становити загрозу підтримці міжнародного миру і безпеки.12

I.1 СНПК відповідно до резолюцій РБ ООН🔗

В основоположній резолюції від 2008 року, Резолюції 1820, Рада Безпеки ООН заявила, що СНПК використовується як “тактика ведення війни з метою приниження, домінування, наведення страху, розосередження та/або насильницького переміщення цивільних членів громади або етнічної групи”.13 У 2009 році Рада найрішучішим чином засудила “всі форми сексуального та іншого насильства, вчиненого проти цивільних осіб під час збройного конфлікту”, і визнала, що в контексті збройного конфлікту, як міжнародного, так і неміжнародного, цивільні особи (зокрема, жінки і діти) потребують захисту як група населення, що перебуває в зоні ризику.14 З того часу Рада висловила занепокоєння з приводу СНПК, скоєного, наприклад, у Демократичній Республіці Конго,15 Центральноафриканській Республіці,16 Сомалі,17 Малі,18 Ємені,19 та Судані. 20

Рада зазначила, що жінки та дівчата “становлять переважну більшість тих, хто зазнає негативного впливу збройних конфліктів, у тому числі як біженки та внутрішньо переміщені особи, і все частіше стають об’єктом для комбатантів і озброєних формувань”.21 Захист і гарантування прав жінок і дівчат під час війни та сприяння їхній участі в мирних процесах мають важливе значення для досягнення міжнародного миру і безпеки.22 Рада також визнала, що чоловіки і хлопчики можуть стати потерпілими від СНПК, в тому числі в місцях позбавлення волі і в межах озброєних формувань.23

Крім того, Рада визнала, що сексуальне насильство, “як відомо, є частиною стратегічних цілей та ідеології певних терористичних груп, використовується як тактика тероризму та інструмент для збільшення їхньої влади через підтримку фінансування, вербування та знищення громад”.24

I.2 Реакція РБ ООН на СНПК🔗

Відповідно до Глави VII Статуту, Рада має повноваження встановлювати “існування будь-якої загрози миру, порушення миру або акту агресії”, а також давати рекомендації або визначати заходи “для підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки”.25 Перш ніж зробити це, Рада може вимагати від усіх зацікавлених сторін дотримання будь-яких тимчасових заходів, які вона вважає необхідними: невиконання може призвести до більш жорсткої реакції.26

Рішення з процедурних питань приймаються дев’ятьма членами Ради, які повинні проголосувати “за”. Для прийняття рішень з непроцедурних питань необхідно, щоб дев’ять членів Ради проголосували “за”, включно з постійними членами (тобто Китаєм, Францією, Росією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами Америки).27

Заходи з підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки, як правило, вважаються непроцесуальними питаннями,28 і включають в себе заходи з підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки:

 1. Заходи, “не пов’язані із застосуванням збройної сили”, такі як “повне або часткове переривання економічних відносин, залізничного, морського, повітряного, поштового, телеграфного, радіо та інших засобів зв’язку, а також розрив дипломатичних відносин”. Рада може звернутися до членів ООН із закликом застосувати такі заходи;29
 2. Якщо такі заходи виявляться недостатніми, застосовуються “дії повітряних, морських або сухопутних сил”. Дії включають “демонстрації, блокаду та інші операції повітряних, морських або сухопутних сил членів Організації Об’єднаних Націй”.30

СНПК, як практика, що може досягати жахливого рівня жорстокості, яка зберігається після припинення бойових дій і “перешкоджає відновленню міжнародного миру і безпеки”, може вимагати вжиття таких заходів, щоб уникнути значного загострення ситуацій збройного конфлікту.31 Тому РБ ООН постійно включає такі ситуації до свого порядку денного, щоб, за необхідності, вжити відповідних заходів для їх врегулювання.32 Наприклад, вона вимагала від усіх сторін збройного конфлікту негайно припинити всі акти сексуального насильства.33 Рада зробила це, нагадавши про зобов’язання держав відповідно до Пекінської декларації та Платформи дій, підтвердивши зобов’язання держав-учасниць Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативного протоколу до неї (закликавши держави, які ще не зробили цього, розглянути можливість їх ратифікації або приєднання до них), а також взявши до уваги Загальну рекомендацію 30 щодо жінок у запобіганні конфліктам, конфліктних і постконфліктних ситуаціях, прийняту Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок .34

Примітка для читачів(-ок)
втручання Ради не скасовує зобов'язань держав запобігати вчиненню СНПК на своїй території або, якщо воно вже відбулося, переслідувати винних у його скоєнні. "Першочергово держави несуть відповідальність за дотримання та забезпечення прав людини своїх громадян, а також усіх осіб, які перебувають на їхній території".

Серед інших способів, за допомогою яких Рада Безпеки реагувала на загрози миру, можна назвати наступні:

 1. Режими санкцій для конкретних держав, включаючи цілеспрямовані та поетапні заходи проти сторін збройного конфлікту, які вчиняють СНПК;35
 2. Призначення Спеціального представника Генерального секретаря з питань сексуального насильства в умовах конфлікту;
 3. Застосування сили.

I.2.1 Санкції🔗

Санкції – це невійськовий захід, до якого все частіше вдається Рада Безпеки ООН. Оскільки санкції приймаються відповідно до повноважень Ради Безпеки згідно з Главою VII Статуту ООН,36 всі члени ООН зобов’язані застосовувати їх, коли це вимагається. З 1966 року Рада встановила 31 режим санкцій.

Санкції Ради Безпеки набували різних форм, переслідуючи різні цілі. Заходи варіювалися від всеосяжних економічних і торговельних санкцій до більш цілеспрямованих заходів, таких як ембарго на постачання зброї, заборони на поїздки, фінансові та товарні обмеження. Рада Безпеки застосовує санкції для підтримки мирних переходів, стримування неконституційних змін, обмеження тероризму, захисту прав людини і сприяння нерозповсюдженню ядерної зброї.

Санкції не діють, не досягають успіху і не зазнають поразки на порожньому місці. Вони є найбільш ефективними для підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки, коли застосовуються як частина комплексної стратегії, що охоплює миротворчість, розбудову і встановлення миру. Всупереч припущенню, що санкції є каральними, багато режимів покликані підтримувати уряди і регіони, які працюють на шляху до мирного переходу.37

Рада запровадила адресні санкції проти осіб, які вчиняли СНПК та підтримували вчинення цього злочину.38 У резолюції 2467 Рада підтвердила свій намір при прийнятті рішення про запровадження або продовження адресних санкцій у ситуаціях збройного конфлікту розглянути можливість включення до них критеріїв, що стосуються актів зґвалтування та інших форм сексуального насильства.39

Нижче наведено чотири режими, які прямо визначають сексуальне та гендерно зумовлене насильство як порушення міжнародного права, що вимагає застосування санкцій.

I.2.1.1. Ситуація в Демократичній Республіці Конго (ДРК)🔗

У Резолюції 1493 (2003) РБ ООН закликала сторони конфлікту припинити порушення міжнародного гуманітарного права (МГП). П’ять років потому Рада “рішуче засудила продовження насильства, зокрема сексуального насильства, спрямованого проти жінок у Демократичній Республіці Конго”40 і окреслила вчинення СНПК як критерій для запровадження санкцій. 41

У 2016 році Рада прийняла Резолюцію 2293, в якій знову “з великим занепокоєнням у зв’язку з постійними серйозними порушеннями прав людини та порушенням міжнародного гуманітарного права проти цивільних осіб у східній частині ДРК”, включаючи “сексуальне і гендерно зумовлене насильство, а також широкомасштабне вербування і використання дітей, що здійснюються озброєними групами”. Ця Резолюція поновила раніше введені санкції.42

Рада також закликала “Уряд ДРК продовжувати повне виконання і поширення по всьому військовому ланцюжку командування, в тому числі у віддалених районах, своїх зобов’язань відповідно до плану дій, підписаному з ООН, і захищати дівчат і хлопців від сексуального насильства”.43 Вона схвалила зусилля, “докладені урядом ДРК для боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту і його запобігання, в тому числі той прогрес, що був досягнутий у боротьбі з безкарністю”. Рада закликала ДРК “продовжувати виконувати свої зобов’язання за планом дій щодо припинення сексуального насильства і порушень, скоєних її збройними силами, і продовжувати зусилля в цьому напрямку, відзначаючи, що невиконання цих зобов’язань може призвести до того, що [Збройні сили Демократичної Республіки Конго] будуть знову згадуватися в майбутніх доповідях Генерального секретаря про сексуальне насильство”.44

I.2.1.2. Ситуація в Сомалі🔗

У Резолюції 2002 від 2011 року Рада включила сексуальне та гендерно зумовлене насильство як критерії для запровадження адресних санкцій. Рада найрішучішим чином засудила “всі акти насильства, зловживань і порушень, включаючи сексуальне і гендерно зумовлене насильство, що вчиняються проти цивільних осіб, у тому числі дітей, в порушення застосовних норм міжнародного права”.45 Рада підкреслила, що “винні повинні бути притягнуті до відповідальності, посилаючись на всі відповідні резолюції про жінок, мир і безпеку, про дітей і збройні конфлікти, а також про захист цивільних осіб у збройних конфліктах”.46

I.2.1.3. Ситуація в Південному Судані🔗

У 2015 році Рада встановила режим санкцій проти Південного Судану і включила зґвалтування і сексуальне насильство до списку заборонених дій.47 Рада рішуче засудила “минулі і триваючі порушення прав людини, зловживання і порушення міжнародного гуманітарного права”, включаючи зґвалтування та інші форми сексуального і гендерно зумовленого насильства, вчинені всіма сторонами, “в тому числі збройними групами і національними силами безпеки, а також підбурювання до вчинення таких зловживань і порушень”. Рада підкреслила, що “особи, відповідальні за порушення міжнародного гуманітарного права і порушення прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності, і що уряд Південного Судану несе головну відповідальність за захист свого населення від геноциду, воєнних злочинів, етнічних чисток і злочинів проти людяності”.48

Рада також засудила “використання засобів масової інформації для передачі мови ненависті та повідомлень, що підбурюють до сексуального насильства проти певної етнічної групи, що потенційно може відігравати значну роль у сприянні масовому насильству та загостренню конфлікту”49 і закликала уряд “вжити належних заходів для протидії такій діяльності”.50 Рада закликала всі сторони натомість сприяти зміцненню миру та примиренню між громадами.51

I.2.1.4. Ситуація в Центральноафриканській Республіці🔗

У 2014 році Рада Безпеки Резолюцією 2134 ухвалила адресні санкції проти осіб, які підривають мир, становлять загрозу політичним процесам і вчиняють звірства, включаючи сексуальне насильство.52 Рада висловила занепокоєння “численними і зростаючими порушеннями міжнародного гуманітарного права і широкомасштабними порушеннями прав людини”, включаючи сексуальне насильство над жінками і дітьми та зґвалтування, “скоєні як колишніми членами “Селеки”, так і групами ополченців, зокрема відомими як “анти-Балака”. 53

Рада вирішила, що мандат Об’єднаного представництва ООН з розбудови миру в Центральноафриканській Республіці має бути посилений і оновлений шляхом включення в нього питань просування і захисту прав людини, а також “моніторинг, допомогу в розслідуванні і звітування Раді, в тому числі про порушення і зловживання, скоєні проти дітей, а також про порушення, скоєні проти жінок, включаючи всі форми сексуального насильства в умовах збройного конфлікту, зокрема шляхом призначення радників(-ць) із захисту дітей і радників(-ць) із захисту жінок”.54

I.2.2 Спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту🔗

Обов’язкові до виконання резолюції Ради з питань СНПК доповнюються роботою Офісу Спеціального представника Генерального секретаря з питань сексуального насильства в умовах конфлікту, створеного резолюцією РБ ООН 1888 (2009 рік).55 Спеціальний представник має повноваження для ефективної боротьби з СНПК як на рівні штаб-квартири, так і на рівні держав:

 • Забезпечити послідовне та стратегічне лідерство;
 • Посилити існуючі координаційні механізми ООН;
 • Долучатися до адвокаційної роботи зі сторонами збройного конфлікту, громадянським суспільством та урядами, в тому числі з представниками(-цями) військових та судових органів;
 • Сприяти співпраці та координації зусиль між усіма зацікавленими сторонами, насамперед через міжвідомчу ініціативу “Дії ООН проти сексуального насильства в умовах конфлікту” – мережу з 24 організацій системи ООН, що має на меті покласти край сексуальному насильству “під час та після збройного конфлікту”;56
 • Співпрацювати з країнами-членами ООН для розробки спільних комплексних стратегій боротьби з сексуальним насильством між урядом та ООН, консультуючись з усіма відповідними зацікавленими сторонами;57
 • Забезпечувати додаткові брифінги та документацію щодо сексуального насильства під час збройних конфліктів для Ради Безпеки.58 Основною функцією Канцелярії Спеціального представника є підготовка щорічної доповіді Генерального секретаря з питань СНПК, в якій основна увага приділяється країнам, щодо яких є достовірна інформація. Доповідь містить детальну інформацію про сторони збройного конфлікту, яких “обґрунтовано підозрюють у вчиненні“ актів сексуального насильства. Усі перелічені сторони повинні співпрацювати з Управлінням для розробки “конкретних зобов’язань і планів дій з конкретними термінами виконання для усунення порушень”, інакше вони ризикують бути виключеними з миротворчих операцій ООН.59

З 2017 року офіс очолює Спеціальна представниця пані Праміла Паттен з Маврикію, яка визначила три стратегічні пріоритети в рамках свого мандату, а саме: “i) перетворення культури безкарності на культуру справедливості та підзвітності шляхом послідовного та ефективного судового переслідування; ii) сприяння національній відповідальності та лідерству для сталого реагування, орієнтованого на постраждалих; та iii) усунення першопричин СНПК, невидимими рушіями якого є структурна гендерна нерівність та дискримінація, бідність та маргіналізація в часи війни та миру”.60

Спеціальна представниця підкреслила роботу, проведену Радою щодо протидії СНПК, у всіх своїх резолюціях:

“Резолюції щодо сексуального насильства формулюють елементи режиму відповідності, щоб впливати на поведінку злочинців і потенційних злочинців. Резолюції посилюють міжнародне гуманітарне право, яке чітко вказує на те, що навіть війна має межі, а сексуальне насильство виходить за рамки прийнятної поведінки, навіть у розпал бою. Ці межі були узгоджені на міжнародному рівні і повинні дотримуватися повсюдно. Вони включають категоричну заборону всіх форм сексуального насильства, яке ніколи не може бути виправдане або амністоване”.

Примітка для читачів(-ок)
Офіс Спеціальної представниці Генерального секретаря з питань сексуального насильства в умовах конфлікту розробив низку важливих інструментів для держав і міжнародних суб'єктів у боротьбі з СНПК. З цими ресурсами можна ознайомитися в розділі "Додаткова література".

Крім того, Спеціальна представниця зазначила, що сексуальне насильство “є порушенням, про яке постійно і масово не повідомляють”, а тому наявні дані є лише “верхівкою айсберга”. Її офіс рекомендував Раді “негайно мобілізуватися на основі нашого спільного переконання, що навіть один випадок сексуального насильства є неприйнятним”.61

I.2.3 Застосування сили, гуманітарна інтервенція та відповідальність за захист🔗

У своїх міжнародних відносинах всі члени ООН повинні утримуватися від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями ООН.62 Відповідно до Статуту ООН існує лише два винятки з цього правила:

 • Держави можуть застосовувати силу для самозахисту від збройного нападу.63 Застосування сили у відповідь, в тому числі як покарання, помста або репресія, не є законною;64
 • Відповідно до статті 42 Статуту, Рада може прямо уповноважити держави, зокрема ті держави, що діють через міжнародні організації, застосовувати силу після того, як визначить існування будь-якої загрози миру, порушення миру або акту агресії. Після закінчення холодної війни Рада неодноразово санкціонувала застосування сили.65

Третій, але суперечливий виняток, про який “не згадується в Статуті і, ймовірно, міститься, якщо взагалі міститься, у звичаєвому міжнародному праві”, передбачає право держав застосовувати силу для відвернення гуманітарної катастрофи в іншій державі (тобто гуманітарну інтервенцію) без дозволу Ради Безпеки.66 Його прихильники вважають, що у випадках кричущих порушень МГП та/або міжнародного права прав людини державний суверенітет і заборона на застосування сили повинні поступатися гуманітарним імперативам.67

Усвідомлюючи суперечливий характер гуманітарної інтервенції, а також широко розкритиковану військову інтервенцію НАТО в Косово,68 на Всесвітньому саміті ООН 2005 року, держави-члени ООН натомість взяли на себе зобов’язання дотримуватися принципу відповідальності за захист (responsibility to protect (R2P).69 Вони вирішили, що згідно з цим принципом:

 1. Кожна окрема держава несе відповідальність за захист свого населення від масових злочинів (тобто геноциду, воєнних злочинів, етнічних чисток і злочинів проти людяності);
 2. Міжнародне співтовариство має заохочувати і допомагати державам у виконанні цієї відповідальності, в тому числі “до початку криз і конфліктів”, а також підтримувати ООН у створенні потенціалу раннього попередження;
 3. Відповідно до Статуту ООН, міжнародне співтовариство несе відповідальність за використання дипломатичних, гуманітарних та інших мирних засобів для захисту населення від масових злочинів. Якщо держава явно не здатна захистити своє населення від таких злочинів, а мирні засоби є недостатніми, міжнародне співтовариство має своєчасно і рішуче вжити колективних заходів через Раду Безпеки і відповідно до Статуту, включаючи Главу VII, для захисту населення цієї держави.70

Хоча застосування відповідальності за захист обмежується злочинами, пов’язаними з масовими звірствами, ООН має широкий спектр інструментів для боротьби з цими порушеннями. Вони включають в себе:

 • Превентивні заходи, в тому числі “системи моніторингу та попередження вчинення масових злочинів, інституційну розбудову та дипломатичні заходи”;
 • Захисні заходи після скоєння злочинів, зокрема табори для біженців(-ок), примусові заходи проти злочинців, такі як адресні індивідуальні санкції щодо пересування і доходів, а також застосування сили через Раду як крайній засіб;
 • Post hoc заходи реагування на масові злочини, включаючи створення міжнародних слідчих комісій, передачу справ до Міжнародного кримінального суду для судового переслідування та сприяння місцевим зусиллям у встановленні істини та примирення.71

II. Нормативно-правова база🔗

Резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй включають резолюції щодо:

 • Порядку денного “Жінки, мир, безпека”
 • Дітей та збройних конфліктів

III. Зобов’язання за резолюціями РБ ООН🔗

Попередження🔗

III.1 Держави повинні криміналізувати СНПК🔗

III.2 Держави-учасниці збройного конфлікту повинні припинити СНПК проти цивільного населення 🔗

III.3 Держави-учасниці збройного конфлікту повинні всебічно поважати міжнародне право, що застосовується до прав та захисту жінок і дівчат🔗

III.4 Держави повинні бути інклюзивними у своїх зусиллях щодо протидії СНПК🔗

III.5 Держави повинні вживати спеціальних заходів для захисту свого населення, особливо жінок та дівчат, від СНПК🔗

III.6 Держави повинні вживати спеціальних заходів для захисту дітей від СНПК🔗

III.7 Держави повинні впроваджувати Порядок денний щодо жінок, миру та безпеки та залучати громадянське суспільство, особливо жінок, до мирних процесів🔗

III.8 Держави повинні включати гендерні підходи в контексті миротворчих операцій та навчання з метою запобігання та реагування на СНПК🔗

III.9 Держави повинні підтримувати гендерно-чутливу діяльність жіночих організацій, спрямовану на боротьбу з СНПК🔗

Правосуддя та підзвітність🔗

III.10 Держави повинні оперативно та етично розслідувати випадки СНПК🔗

III.11 Держави повинні переслідувати СНПК🔗

III.12 Державам слід утримуватися від застосування положень про амністію у випадках СНПК🔗

III.13 Держави повинні провести комплексні правові та судові реформи, щоб забезпечити потерпілим/постраждалим від СНПК доступ до правосуддя🔗

Гуманітарне реагування🔗

III.14 Держави повинні надавати належну комплексну допомогу потерпілим/постраждалим від СНПК 🔗

Репарації🔗

III.15 Держави повинні надавати постраждалим/потерпілим від СНПК репарації🔗

вмісту сторінки

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з