Міжнародне право прав людини

Конвенція про права осіб з інвалідністю (КПІ)

I. Вступ🔗

Конвенція стала результатом десятиліть роботи Організації Об’єднаних Націй, спрямованої на зміну ставлення та підходів до осіб з інвалідністю. Вона піднімає на новий рівень рух, який спочатку розглядав осіб з інвалідністю як “об’єктів” благодійності, медичного лікування та соціального захисту до розгляду осіб з інвалідністю як “суб’єктів” з правами, здатними відстоювати ці права і приймати рішення, що стосуються їхнього життя, на основі їхньої вільної та інформованої згоди, а також бути активними учасниками суспільства.1

Конвенція про права осіб з інвалідністю (КПІ) була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2006 року і набула чинності 3 травня 2008 року.2 Комітет з прав осіб з інвалідністю здійснює нагляд за виконанням державами КПІ.3

Примітка для читачів(-ок)
Для ознайомлення з повноваженнями Комітету та іншими міжнародно-правовими механізмами, які можуть бути доступні для забезпечення виконання зобов'язань держави за КПІ, будь ласка, зверніться до розділу "Ратифікація та виконання договорів", підрозділ "Міжнародне право прав людини".

I.1 СНПК відповідно до КПІ🔗

Конвенція закріплює і захищає права всіх осіб з інвалідністю, тобто групи, яка включає “тих, хто має довготривалі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення, які у взаємодії з різними бар’єрами можуть перешкоджати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими”.4 Такі бар’єри особливо відчутні під час конфліктів: конфлікти “підвищують ризики, з якими стикаються люди з інвалідністю, коли вони шукають допомоги, підтримки та захисту, і вони [конфлікти] впливають на доступ до основних послуг і можуть призвести до їхнього занепаду. У місцях існування послуг, відсутність комунікаційних стратегій часто позбавляє осіб з інвалідністю можливості їх виявлення та використання”.5

СНПК є одним з багатьох ризиків, що впливають на осіб з інвалідністю,6 особливо на жінок і дітей. У своїй преамбулі КПІ підкреслює, “що жінки та дівчата з інвалідністю часто зіткаються з більшим ризиком, як вдома, так і поза його межами, насильства, травм або зловживань, байдужого або недбалого поводження, жорстокого поводження або експлуатації”, а також наголошує на необхідності враховувати гендерні аспекти в просуванні прав людини та основних свобод осіб з інвалідністю.

СНПК, як форма насильства щодо осіб з інвалідністю, може порушувати статті 11 (про захист осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику), 15 (про свободу від катувань або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання), 16 (про право осіб з інвалідністю на свободу від експлуатації, насильства та зловживань) та/або 17 (про захист недоторканності осіб з інвалідністю). Неспроможність вирішити проблему СНПК є неспроможністю “забезпечити та сприяти повній реалізації всіх прав людини та основоположних свобод для всіх осіб з інвалідністю”. 7

II. Нормативно-правова база🔗

Примітка для читачів(-ок)
одо авторитетності та обов'язковості роботи Комітету див. розділ "Міжнародне право прав людини", "Вступ", а також розділ "Вступ", "Методологія".

III. Зобов’язання🔗

Попередження🔗

III.1 Держави повинні криміналізувати СНПК🔗

III.2 Зобов’язання держав за КПІ застосовуються як на їхній території, так і за її межами🔗

III.3 Держави повинні протидіяти СНПК, вчиненому приватними суб’єктами🔗

III.4 Держави повинні забезпечити інклюзивне середовище для осіб з інвалідністю для ефективного викорінення СНПК🔗

III.5 Особливого захисту від СНПК потребують особи з інвалідністю, які стикаються з множинними, перехресними формами дискримінації🔗

III.6 Держави повинні ознайомлювати населення щодо особливостей СНПК та осіб з інвалідністю🔗

III.7 Держави повинні дозволити особам з інвалідністю брати участь у викоріненні СНПК🔗

III.8 Держави повинні створити національний правозахисний механізм для виконання своїх зобов’язань за КПІ та сприяти викоріненню СНПК🔗

III.9 Держави повинні співпрацювати з іншими суб’єктами на міжнародному рівні для викорінення СНПК🔗

III.10 Держави повинні ратифікувати інші міжнародні договори для ефективного викорінення СНПК🔗

III.11 Держави повинні збирати дані про заходи, вжиті для викорінення СНПК, та звітувати про них Комітету🔗

Правосуддя та відповідальність🔗

III.12 Держави повинні розслідувати та переслідувати СНПК🔗

III.13 Держави повинні забезпечити потерпілим від СНПК доступ до правосуддя🔗

Гуманітарна реакція🔗

III.14 Держави повинні надавати особам з інвалідністю, які піддаються ризику СНПК або постраждали від СНПК, належний догляд🔗

Відшкодування🔗

III.15 Держави повинні надавати потерпілим від СНПК засоби правового захисту🔗

вмісту сторінки

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з