Міжнародне право прав людини

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид)

I. Вступ🔗

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид) була першим міжнародним договором з прав людини, ухваленим Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Стаття I визначає геноцид як злочин за міжнародним правом, незалежно від того, чи вчиняється він у мирний чи воєнний час, і не лише зобов’язує держави не вчиняти геноцид, а й вживати заходів попередження і карати за його здійснення. Стаття II визначає злочин геноциду як “будь-яку з наведених нижче дій, вчинених з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку”:

 1. Вбивство членів групи;
 2. Заподіяння серйозних тілесних або психічних ушкоджень членам групи;
 3. Умисне створення для групи таких життєвих умов, що розраховані на її повне чи часткове фізичне знищення;
 4. Запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню дітей у групі; та
 5. Примусове переведення дітей з групи в іншу групу.1

Згідно зі статтею III, караються такі діяння:

 1. Вчинення геноциду;
 2. Змова з метою вчинення геноциду;
 3. Пряме та публічне підбурювання до вчинення геноциду;
 4. Спроба вчинення геноциду;
 5. Співучасть у геноциді.

Зобов’язання Конвенції про геноцид – erga omnes (це означає, що вони застосовуються до всіх держав, незалежно від того, чи є вони учасницями Конвенції, чи ні),2 erga omnes partes (це означає, що держава-учасниця має зобов’язання перед усіма іншими державами-учасницями),3 та імперативними міжнародними нормами (jus cogens), відступ від яких не дозволяється.4 Принципи, що лежать в основі Конвенції, – це принципи, які визнані міжнародним співтовариством як обов’язкові для всіх держав.5

Міжнародний суд ООН (МС ООН) вирішує спори між державами-учасницями щодо тлумачення, застосування або виконання Конвенції про геноцид.6 Зобов’язання за Конвенцією про геноцид, що мають характер erga omnes partes, дозволяють будь-якій державі-учасниці порушити провадження в Міжнародному суді щодо відповідальності іншої держави-учасниці за порушення Конвенції.7 Для цього перша держава не зобов’язана “постраждати” від цього порушення; наприклад, їй не потрібно демонструвати, що будь-яка з постраждалих осіб порушення була її громадянкою чи громадянином.8 Усі держави-учасниці Конвенції мають спільний інтерес у забезпеченні запобігання, припинення та покарання за геноцид.9

Однак erga omnes характер зобов’язань не впливає на правило, згідно з яким держави повинні дати згоду на юрисдикцію Міжнародного Суду, перш ніж він зможе вирішувати спори.10 Той факт, що права та обов’язки erga omnes можуть бути предметом спору, не надає МС ООН юрисдикції розглядати цей спір.11 Аналогічно, той факт, що спір стосується дотримання норми jus cogens, сам по собі не є підставою для юрисдикції МС ООН розглядати цей спір.12

Крім того, незважаючи на jus cogens характер заборони геноциду і зобов’язань erga omnes, що випливають з неї, застереження до Конвенції про геноцид не заборонені.13 Застереження до статті IX, які стосуються юрисдикції Міжнародного суду ООН, є прийнятними, оскільки вони не впливають на матеріально-правові зобов’язання, а виключають певний метод вирішення спору. Тому такі застереження не є несумісними з об’єктом і метою Конвенції про геноцид.14

Основні зобов’язання, що випливають зі статей I і III, не обмежуються територією. Держави повинні запобігати актам геноциду і не вчиняти їх там, де вони можуть протидіяти таким актам.15

I.1 Сексуальне насильство за Конвенцією про геноцид🔗

Міжнародний суд ООН визнав, що сексуальне насильство може становити геноцид, якщо воно супроводжується конкретним наміром знищити захищену групу. 16

Для того, щоб кваліфікувати злочин як геноцид, злочинець повинен вчинити одну з дій, перелічених у статті II, і здійснити її з конкретним наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу. Ці два відмінні елементи називаються actus reus (тобто саме злочинне діяння) і mens rea (тобто намір, що лежить в основі діяння).

Зґвалтування та інші акти сексуального насильства можуть становити actus reus геноциду, коли вони завдають серйозної тілесної або психічної шкоди членам захищеної групи,17 і є геноцидом, коли вчиняються з необхідним наміром.18

У справі “Боснія і Герцеговина проти Сербії та Чорногорії” МС ООН процитував такі справи:

 • Справа Акайесу з Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, в якій зазначається, що зґвалтування та сексуальне насильство є заподіянням серйозної тілесної та психічної шкоди потерпілим/постраждалим, і є одним з найгірших способів заподіяння шкоди потерпілим/постраждалим, оскільки вони страждають як від тілесних, так і від психічних ушкоджень;19 і
 • Юриспруденція Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії визнає, що заподіяння серйозних тілесних і психічних ушкоджень включає “акти катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, сексуального насильства, включаючи зґвалтування, допити, поєднані з побиттям, погрозами смертю, а також шкоду, що завдає шкоди здоров’ю або спричиняє каліцтво чи травми”. 20

У цій справі захищена група систематично піддавалася масовому жорстокому поводженню, побиттю, зґвалтуванням і тортурам, що спричиняли серйозні тілесні та психічні ушкодження, під час конфлікту і, зокрема, в таборах для затриманих: це становило actus reus геноциду, а саме “заподіяння серйозної тілесної або психічної шкоди членам групи”.21 Однак МС ООН не зміг встановити на основі доказів, що ці звірства були вчинені з конкретним наміром знищити захищену групу, повністю або частково, що є необхідною умовою для кваліфікації геноциду.22

У справі “Хорватія проти Сербії” МС ООН заявив, що зґвалтування та інші акти сексуального насильства також можуть становити:

 • Умисне створення для захищеної групи умов життєдіяльності, розрахованих на повне або часткове її фізичне знищення;23 та
 • Заходи, спрямовані на запобігання народженню дітей у групі. 24

Систематичний характер таких дій повинен враховуватися при визначенні того, чи можуть вони становити actus reus геноциду. Крім того, для дій, спрямованих на запобігання народженню дітей, обставини вчинення цих дій та їхні наслідки повинні впливати на здатність групи до дітонародження.25

Примітка для читачів(-ок)
Усі зобов'язання щодо запобігання геноциду та покарання за нього, перелічені в цьому підрозділі, застосовуються до СНПК, що є злочином геноциду.

II. Нормативно-правова база🔗

 • Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
 • Міжнародний суд ООН (МС ООН)
  • Судження
  • Консультативні висновки
Примітка для читачів(-ок)
Пояснення повноважень Міжнародного Суду ООН та обов'язковості його рішень див. у розділі "Ратифікація та виконання міжнародних договорів", підрозділ "Міжнародний Суд ООН".

III. Зобов’язання🔗

Профілактика🔗

III.1 Держави повинні вживати законодавчих та інших заходів для запобігання СНПК🔗

III.2 Держави не повинні вчиняти СНПК🔗

Правосуддя та підзвітність🔗

III.3 Держави повинні карати за СНПК🔗

III.4 Держави можуть видавати осіб, які вчинили СНПК🔗

Партнери

Postcode Loterij logo UKaid logo FIGO logo ICSC logo

У співпраці з